• ปั๊มลม (Air Compressor) คือ

    ปั๊มลม หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Air Compressor ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตั้งขนาดเล็กจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

    รายละเอียด