เครื่องทำลมแห้ง

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด ให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้น ก่อนที่จะนำลมไปใช้งาน