บริการเช่าปั้มลม/จำหน่ายปั้มลมมือ 2

 บริการให้เช่าปั๊มลม และ จำหน่ายปั๊มลม มือ 2 มีบริการใช้เช่า และ จำหน่ายปั๊มลม มือ 2 ทั้งแบบลูกสูบ และแบบสกรู ขนาดตั้งแต่ 2 HP ขึ้นไป